CTMTC

Procés de línia de producció de PSF reciclat per a fibra buida 3D

A la planta de filar,els flocs de l'ampolla es fonen en extrusores i es tornen en estopes.

La massa fosa que surt de l'homogeneïtzador passa al feix de centrifugació en què el sistema de canonades de distribució especialment dissenyat garanteix el mateix temps d'estada perquè la fosa arribi a cada posició de filatura.

Després de passar per les canonades de distribució, les vàlvules de pas i la bomba dosificadora, la fusió flueix uniformement als paquets de centrifugació.

Hi ha una pantalla filtrant i una sorra filtrant dins del paquet de centrifugació, que eliminen les impureses de la fosa.La fosa es converteix en un petit corrent després de ser extruïda dels micro-forats de la filera.

El sistema de canonades de fusió i el feix de rotació s'escalfen amb vapor HTM del sistema HTM.El sistema de distribució de vapor especialment dissenyat garanteix una temperatura uniforme a cada filera.

A la cambra d'extinció, el corrent de fusió es refreda i es solidifica amb aire fresc uniforme.Després de passar un sistema d'acabat de llavis, el remolc es porta al panell de recollida mitjançant la cèl·lula giratòria.